over natasja

 

In de brede delta van kunststromingen vormt de ceramiste Natasja Lefevre een buitenbeentje. Tot 2000 creëerde ze voornamelijk pijnlijke beelden van kadavers, die angstaanjagend gestalte geven aan het aftakelingsproces. De milleniumwende luidde echter een nieuwe fase in. Na de gekwelde teneur laat Natasja Lefevre een eerder ongedwongen, onschuldige en eerlijke stem horen. Haar universum raakt in de ban van een kinderlijk verlangen, een zekere lichtvoetigheid en zelfs een milde humor. De dood ruimt de plaats voor hoop en leven. De geladen ernstige sfeer van weleer deemstert weg ten gunste van een zekere esthetisering. Haar tedere stijl staat onmiskenbaar haaks op ieder cerebraal of cultureel elitarisme, dat in het domein van ‘insiders’ thuishoort. Met die eerlijke stijl heft Natasja Lefevre ook de hiërarchie van ‘ high art’ en ‘ low art’ op. Over de dialoog tussen innovatie en traditie heen luistert de kunstenares in eerste instantie naar haar innerlijke artistiek stem. Zo ontglipt zij onzichtbaar aan iedere classificatie, die de creatieve horizon van de kunstenaar beperkt.

Zonder twijfel vergt het veel vastberadenheid om in een ambachtelijk medium zoals ceramiek te volharden. Natasja Lefevre wordt gedreven door die technische experimenteerlust en tast nieuwe verrassende mogelijkheden in de kleibewerking af. Door de klei met papier te mengen en vervolgens rond een gelaste armatuur op te bouwen kan zij het krimpingsproces bij het bakken minimaliseren. Deze techniek werd o.a. toegepast bij ‘ Capsule’, een in zichzelf gekeerde figuur en bij ‘ Embedded’, een gesloten ascetisch beeld. De geruisloze aanwezigheid van fragiele sculpturen blijft voor de kunstenares een onmisbare voorwaarde voor sterke ceramiek. Ook in recente, in zuivere klei gemaakte sculpturen zoals ‘Hoop’ evoceert de beladen stilte een subliem gevoel van tijdloosheid. Lefevre werkt vaak in reeksen rond een vast thema of een specifieke vormstructuur. Vanuit een hunker naar communicatie plaatst ze de beelden vaak in groep samen.
Dat haar werk pas na een lang werkproces open bloeit, blijkt uit de voorbereidende inkttekeningen, die fotografisch op hardboard vastgelegd werden.

Voor Natasja Lefevre is het beeld de weerspiegeling van het onbewuste, waar de kwetsuren zich schuilen en tonen. Omdat de verwezenlijking ervan voor haar essentieel is, scheuren de beelden zich los en worden ze als het ware geamputeerd.
‘De oorspronkelijkheid van het beelden ligt niet in het feit dat woorden tekort schieten – al verdrijft de rede het mysterie – maar in het directe contact met het trauma: door de klei te duwen, naar de confrontatie met het besef, te drijven naar het vitale’ vindt ze zelf.

Het is die kracht die ze met ons wil delen, de levenskracht die zich manifesteert op een broze manier. De beelden brengen ons naar de essentie van dit stille gevecht. Alles moet nog beginnen, en de kracht van die mogelijkheid is hun enige communicatie. Zo ontkomen zij aan de verstening.

Tekst: Lieven Defour & Fiorella Stinders (samengesteld door Valérie Van Haute)

CV Natasja Lefevre >>>


Verantwoordelijke en oprichtster van Source 22:
Source22.be Creatieve begeleiding
Source22
Creatieve begeleiding
www.source22.be

Loading